Pensioen voor MKB

Kleijkers Pensioenen en Hypotheken kan bedrijven (vooral MKB) assisteren en adviseren bij het regelen van een pensioenvoorziening voor de medewerkers. Wij zoeken voor u uit welke regeling het beste past bij het bedrijf en welke regeling zo gunstig mogelijk is voor uw medewerkers gegeven uw financiële wensen. Bovendien hebben wij oog voor de kosten voor de werkgever, nu en in de toekomst. Tegenwoordig zijn er diverse pensioenoplossingen waarbij de kosten voor de werkgever beperkt zijn en waarbij zelfs de kosten per werknemer in de toekomst niet of nauwelijks stijgen.

Daarnaast kunnen wij als intermediair fungeren tussen het bedrijf en het pensioenfonds of de verzekeraar. Wij kunnen u werk uit handen nemen zoals het doorgeven van mutaties die van invloed zijn voor de pensioenopbouw en kunnen uitleg geven aan individuele medewerkers of groepen van medewerkers over hun pensioenoverzicht/situatie.

Ook kunnen wij medewerkers individueel of groepsgewijs begeleiden bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot hun pensioen, ook als het gaat over specifieke onderwerpen als waardeoverdracht, echtscheiding en pensionering.

Onder de button Contact aan de linkerzijde van deze pagina vindt u onze contactgegevens.