Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

15 mei 2023

Wat veel mensen niet weten: in bijna alle pensioenregelingen is opgenomen dat je in geval van arbeidsongeschiktheid recht hebt op premievrije pensioenopbouw. Je wordt als arbeidsongeschikte beschouwd als je een WIA- of WAO-uitkering ontvangt.

Wat nog meer mensen niet weten: je moet jouw arbeidsongeschiktheid vaak zelf melden bij het pensioenfonds. Dit gebeurt beslist niet altijd. In Nederland lopen duizenden, zo niet tienduizenden, mensen rond die ten onrechte geen premievrije pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid hebben gekregen. Ik kom ze tijdens mijn werkzaamheden geregeld tegen. Eenvoudigweg omdat zij niet weten dat zij dit zelf moeten melden bij het pensioenfonds.

Sommige fondsen zijn coulant en kennen ook jaren later nog de volledige pensioenopbouw toe waar iemand recht op heeft. Maar er zijn ook pensioenfondsen die minder coulant zijn. Daarom is het belangrijk om jouw arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk te melden bij jouw pensioenfonds.

Voorwaarden waaraan doorgaans voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid zijn:

  • Je moet werken bij een werkgever met een pensioenregeling waarin is opgenomen dat je recht hebt op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid. Let op: in tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken, hebben veel werkgevers helemaal geen pensioenregeling voor hun werknemers. Dat is namelijk niet altijd verplicht.
  • Je moet aan de definitie van arbeidsongeschiktheid voldoen zoals dat omschreven staat in het voor jou geldende pensioenreglement. Bij sommige pensioenfondsen moet je dan minimaal voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt zijn.
  • Je moet jouw arbeidsongeschiktheid melden bij jouw pensioenfonds. Bij twijfel kun je contact opnemen met de werkgever waar je werkt(e) op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. Mogelijk hebben zij jouw arbeidsongeschiktheid al gemeld bij het pensioenfonds.
  • Je moet aantonen dat je arbeidsongeschikt bent, bijvoorbeeld door de beschikking van het UWV mee te sturen.

Mocht deze situatie op jou van toepassing zijn en wil je hulp van een pensioenadviseur die veel verstand heeft van premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met Patrick Kleijkers van Kleijkers Pensioenen en Hypotheken. Ik help jou graag!

Meer weten over dit onderwerp?

Wellicht is onderstaand artikel ook interessant voor u:

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers