Ik krijg een hoger salaris! Kan ik nu meer hypotheek krijgen?

Ik krijg een hoger salaris! Kan ik nu meer hypotheek krijgen?

29 december 2022

Het antwoord is ja, behalve als je ondernemer bent of een uitzendcontract hebt en mits andere factoren er niet voor zorgen dat de leencapaciteit alsnog lager is. Zelfs aangekondigde salarisverhogingen, die binnen zes maanden ingaan en die schriftelijk kunnen worden aangetoond, kunnen meetellen bij de aanvraag van een hypotheek. Je moet dan wel een vast contract hebben of een tijdelijk contract met een intentieverklaring (een intentieverklaring houdt in dat het eerstvolgende contract een vast contract zal zijn). Het is ook mogelijk om bij een uitzendbureau een vast contract te krijgen. Dan geldt hetzelfde als voor iemand die niet via een uitzendbureau werkt en een vast contract heeft.

Voor ondernemers gelden andere regels: zij kunnen verwacht toekomstig inkomen doorgaans niet meetellen bij de aanvraag van een hypotheek. Voor ondernemers is het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie complete kalenderjaren doorslaggevend voor de maximale leencapaciteit voor een hypotheek.

Voor uitzendkrachten geldt ook dat het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar wordt berekend. Verder kan bij uitzendkrachten worden gerekend met het UWV verzekeringsbericht. Via de tool “Inkomensbepaling loondienst” kan dan een gemiddeld inkomen worden bepaald. De hoogste uitkomst mag dan worden gebruikt. Verder kun je -afhankelijk van het uitzendbureau- in sommige gevallen een perspectiefverklaring van je uitzendbureau krijgen en dan kun je je actuele inkomen meetellen voor de hypotheek.

Houdt er wel rekening mee dat een hoger inkomen over het algemeen een hogere leencapaciteit oplevert bij een gelijkblijvende rente. Als de rente stijgt, kan de leencapaciteit alsnog lager uitvallen. En ook door gewijzigd beleid kan de leencapaciteit wijzigen. Dat kan dan positief of negatief uitpakken. Een dalende rente is doorgaans dan weer gunstig voor de leencapaciteit.

Neem contact op met Kleijkers Pensioenen en Hypotheken BV voor meer informatie of voor een berekening van je maximale leencapaciteit.

Meer weten over dit onderwerp?

Wellicht is onderstaand artikel ook interessant voor u:

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers