Een goed pensioen voor uw werknemers

Een goed pensioen voor uw werknemers

17 april 2023

Lang niet iedereen die werkt, bouwt automatisch pensioen op. Dat komt omdat niet elke werkgever of ondernemer onder de verplichtstelling van een pensioenfonds valt of anders zelf een pensioenregeling heeft getroffen. Het is daarom belangrijk om na te vragen of bij jouw werkgever of in jouw bedrijf sprake is van een pensioenopbouw. Verder kan pensioenopbouw enorm variëren. Van een heel basale pensioenregeling tot een fiscaal maximale pensioenregeling, ze zijn er in alle soorten en maten.

Hoe kun je achterhalen of je pensioen opbouwt of hebt opgebouwd? Dat is soms lastig. Zeker als je wilt weten welk pensioen bij welke werkgever is opgebouwd. Dat is niet altijd eenvoudig te achterhalen. Kijk in elk geval periodiek op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kun je ook zien bij welk(e) pensioenfonds(en) of verzekeraar(s) jij pensioen hebt opgebouwd en nog actief opbouwt.

En als mijn werkgever geen pensioenregeling aanbiedt? Dan moet je hem of haar snel contact laten opnemen met Kleijkers Pensioenen en Hypotheken. Wij kunnen de werkgever van A tot Z begeleiden bij de totstandkoming van een pensioenregeling, waarbij we rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als ook de belangen van het personeel. Wij kijken daarbij onder meer naar een passende regeling in de betreffende branche, naar de financiële positie en mogelijkheden van de werkgever en adviseren welke onderdelen de regeling dient te bevatten na een analyse van deelnemers aan de pensioenregeling. Wij informeren de medewerkers en voeren desgewenst individuele gesprekken om het pensioen in kaart te brengen en vragen te beantwoorden. Verder kunnen wij de werkgever grotendeels ontzorgen. Het enige dat de werkgever dan hoeft te doen, is mutaties bij ons melden, zoals bijvoorbeeld parttimewijzigingen, salariswijzigingen, in- en uitdiensttredingen.

Mensen die helemaal geen pensioen opbouwen tijdens hun leven, dienen naderhand rond te komen van alleen de AOW. Dat kan soms behoorlijk tegenvallen. Wij komen geregeld bij mensen over de vloer voor wie dit van toepassing is en vaak zijn deze mensen zich er niet van bewust dat zij geen of zeer weinig pensioen hebben opgebouwd. Pensioen is voor veel mensen ver van hun bed, het is toch belangrijk tijdig oog te hebben voor uw inkomen later. En voor werkgevers geldt: u wilt toch niet dat uw medewerkers naderhand in de problemen komen, omdat u geen (goede) pensioenregeling heeft aangeboden? Wij helpen u graag!

Meer weten over dit onderwerp?

Wellicht is onderstaand artikel ook interessant voor u:

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers